Vjenčanje

Budući da je crkveni brak sakrament, može ga primiti krštena osoba, koja je poučena u vjeri. Poželjno je da osoba ima i sakramente sv. pričesti i sv. potvrde.
U iznimnim slučajevima Crkva dopušta mješoviti brak između krštene i nekrštene osobe, ili pripadnika druge vjere.
Za takav brak se traži oprost koji daje mjesni ordinarij. Uz ovaj oprost uvijek ide i obećanje kršćanskog odgoja djece. Ako je takav slučaj, župnika ili župnoga vikara treba obavijestiti odmah kad se dogovara termin vjenčanja kako bi se moglo ishoditi potrebne dozvole.
Zaručnici, svakako trebaju, kod prvoga susreta upoznati župnika ili župnoga vikara ako je netko od njih već bio u kakvoj ženidbenoj vezi ili ako postoji neka druga zapreka.
Prije sklapanja ženidbe treba biti sigurno da se ništa ne protivi njezinu valjanom i dopuštenom sklapanju.
Zaručnici trebaju vjenčanje prijaviti osobno (oboje), najmanje dva mjeseca prije, tada će ujedno obaviti i prvi razgovor sa župnikom ili župnim vikarom o ispunjenju uvijeta za sklapanje sakramenta braka.
Bez sudjelovanja na tečaju priprave za brak nije moguće pristupiti sakramentu ženidbe. Tečaj priprave za brak na razini grada Splita održava se u konkatedrali sv. Petra.
U skladu sa Ugovorom između Republike Hrvatske i Svete Stolice, crkveni brak vrijedi i za civilno zakonodavstvo, ako se izvrše potrebne predradnje.

    MATIČNOM UREDU DOSTAVITI :

– osobne iskaznice
– preslik osobnih iskaznica svjedoka (kumova)

    ŽUPNOM UREDU DOSTAVITI :

– krsni i slobodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
– potvrdu o primljenom sakramentu potvrde (u slučaju da ista nije ubilježena u krsni i slobodni list)
– dozvola župnika stanovanja jednoga od zaručnika za vjenčanje izvan svoje župe (ako zaručnici ne pripadaju župi Gospe Fatimske, Split )
– potvrda o sudjelovanju na tečaju priprave za brak
– dva primjerka potvrde iz matičnog ureda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku.

Kad se obave sve potrebne predradnje i pribave gore navedeni dokumenti, iste treba donijeti u župni ured te još jednom potvrditi termin vjenčanja.
U dogovoru sa župnikom ili župnim vikarom odredit će se termin za zaručnički ispit te dogovoriti ostale pojedinosti vezane uz samo slavlje vjenčanja.

Župni ured:
Adresa: Blatine ul. 8, 21000, Split
Telefon: 021 536 833