Tragovi riječi, don Ante Žderić

Tragovi riječi nova je knjiga našeg župnika koja donosi zbir homilija za liturgijsku godinu A.
Knjiga je dostupna u župnom uredu i sakristiji po 100,00 kn čime se pokriva samo trošak tiska.

Please follow and like us:
error