Ako prolaziš kvartom dođi i pozdravi je!

    Izašla je među nas u obranu naše župe i grada.
    Pomaže svima bez obzira na svjetonazor.
    Ako prolaziš kvartom dođi i pozdravi je!
    Adresa: Blatine 8, Split

‘Bože moj, ja vjerujem u Te, ja Ti se klanjam, ja se ufam u Te i ja Te ljubim. Molim Te oproštenje za sve koji ne vjeruju u Te, koji Ti se ne klanjaju, koji se ne ufaju u Te i koji Te ne ljube.’

Please follow and like us:
error