Čudo sunca u Fatimi


“Sunce je izgledalo kao disk od tamnog srebra i moglo se gledati u njega bez najmanjeg napora. Nije pržilo, nije zasljepljivalo. Činilo se da nastupa pomrčina. Tada se čuo silan povik, a promatrači koji su bili najbliže počeli su uzvikivati: “Čudo, čudo! Čudesa, čudesa!”

Please follow and like us:
error