Sakrament Sv. Potvrde (2. r.s.š.)

( učenici 2. razreda srednje škole)
Prijavu za krizmu vrši se ispunjavanjem prijavnice koju roditelji potpisuju te doneskom iste u župni ured. Konačan popis kandidata za krizmu dostavlja se nadbiskupiji do 30 – tog listopada, nakon kojega nije moguća prijavljivati nove kandidate.
Potrebno je pohađanje vjeronauka u predhodnim razredima kako školski tako i župni, uključujući potvrdu iz škole o pohađanju u 1. i 2. razredu srednje škole, te redovito pohađanje školskog i župnog vjeronauka, nedjeljne sv. Mise u svojoj župi odnosno u župi u kojoj se će se krizmati.
Krizmani kumovi mogu biti one osobe koje imaju potrebne sakramente koji su uvijet za kumstvo na krizmi (krštenje, krizma, ako je vjenčan/a- crkveno vjenčan) te o tome trebaju donijeti POTVRDU DA MOŽE BITI KUM KOD KRIZME koju izdaje župnik župe stanovanja.
Prijavnicu za sakrament Potvrde možete preuzeti OVDJE.