O nama

            U Splitu, na Škrapama odlukom biskupa Splitskog, jednoć Solinskog, i Makarskog, oca Frane Franića od 15. kolovoza 1966. godine osnovana je župa pod nazivom Prečistog srca Marijina Gospe Fatimske.
            Biskup donosi odluku, kako sam kaže: “Pod zaštitom Blažene Djevice Marije … da pomogne brojnim kršćanskim vjernicima, koji su se doselili na periferiju Splita, da mognu udovoljavati svojim vjerskim potrebama”.
           U vrijeme osnutka je župa bila na periferiji grada koji se od tada jako proširio, pa danas župa pripada dijelu grada koji se formirao oko novih naselja koja su najpoznatija pod imenom Split 3.
Granice župe prilikom osnutka su bile slijedeće:
Sa sjeverne strane Balkanska ulica do istočne strane nove vojarne, odatle pravcem na put koji vodi na hotel “Split”, a siječe Poljičku cestu, Poljičkom cestom do Tupinarice i Tupinaricom na Neškovčina Veljka ulicu do Balkanske ceste.
           Odluka o osnutku župe stupila je na snagu 13. svibnja 1967. godine, na pedesetu godišnjicu ukazanja Blažene Djevice Marije u Fatimi.
          Župnom crkvom te nove župe proglašena je javna kapela u, tada novom, samostanu časnih sestara dominikanki na Škrapama, Sporazum o tome je postignut s njihovom vrhovnom upravom.
           Danas nakon 50 (pedeset) godina situacija je nepromjenjena, a broj se vjernika uvelike promijenio, tj. povećao.
            Ime župne crkve je Prečisto Srce Marijino, a taj se blagdan slavi svake godine dana 22. kolovoza. Na osobit način se slavi Gospa Fatimska, koja je svoje Prečisto i Milosrdno srce Crkvi i svijetu objavila 13. svibnja 1917. godine u Fatimi.
            Na teritoriju župe postoji i stara crkvica svete Marije Magdalene – svete Mande, stara poljska crkvica.
           Po svom osnutku župa nije imala nikakvih posjeda, niti je raspolagala kakvom posebnom pokretnom imovinom.
           Od tada pa sve do danas župa je upućena, po običajima prvotne Crkve, samo na ljubav i dobrovoljne priloge svojih župljana vjernika. Božja providnost je dakle, preko malih ljudi, djelovala sve ove godine, tako da se župa održala, pa čak i porasla u “živu Crkvu”.
Za prvog upravitelja župe imenovan je don Ante Jurić mlađi. Nakon njega župnici su redom bili: don Zdenko Bralić, don Jure Juginović, don Dušan Vuković i don Mijo Grozdanić (2002. do 2014.).
       Danas područje župe zahvaća dijelove čak tri gradska kotara: Blatine-Škrape, Split 3 i Trstenik. Na samom prostoru župe nalaze se i dvije osnovne škole: OŠ Blatine i OŠ Split 3, koja je ujedno i jedna od većih u gradu. Na teritoriju župe živi oko 20.000 stanovnika.
Današnje granice župe su slijedeće: Sa sjeverne strane ulica Matice Hrvatske (do sveučilišnog kampusa). S istoka Getaldićeva ulica (do broja 13) i ulica Kroz Smrdečac do Poljičke ceste. S južne strane Poljička cesta, Sa zapada Dubrovačka ulica (isključeno).
Župa je danas vrlo aktivna i živa: svake godine ima oko devedeset (90) djece za sakrament Prve Svete Pričesti i oko osamdeset (80) mladih za sakrament Svete Potvrde; redovito se održava župna kateheza za sve uzraste osnovne škole, te prvi i drugi razred srednje škole; održavaju se susreti s katoličkom mladeži i studentima; djeluje i ministrantska grupa, oko 1600 obitelji se svake godine javi za blagoslov; neumorno rade i sudjeluju u pastoralu župe ; pod vodstvom s. Pavle Negovec djeluju zborovi: dječji zbor “Biseri”, veliki župni zbor, još u župi djeluje zbor mladih kojeg predvodi Toni Divić; djeluje i župni caritas; žive i aktivno sudjeluju u životu župe tri (3) molitvene zajednice: Zajednica Žive krunice, Zajednica Novo rađanje i Marijina legija.

Gospa Fatimska
Ovaj drveni kip Gospe Fatimske primio je na poklon papa Ivan Pavao II u Fatimi 13. Svibnja 1982 godine. Kip je poklonila gospođa Margareta Schensny iz Wertheima ( Zap. Njemačka).Papa je preuzeo kip kada je boravio u Fatimi u znak zahvalnosti Gospi Fatimskoj na preživljenom atentatu.
U to je vrijeme ovdašnji župnik don Zdenko Bralić pismeno tražio od fatimskog biskupa da mu pošalje jedan kip Gospe Fatimske za ovu župu u Splitu. Ovu župnikovu pismenu molbu potvrdio je i m.p.dr.fra Pavao Melada, predsjednik Papinske Marijanske akademije u Rimu.
Poslije toga, fatimski biskup i upravitelj Gospina svetišta u Fatimi- po pismenom nalogu kardinala Augustina Casarolija od 17. kolovoza 1982. i s odobrenjem tadašnjeg pape Ivana Pavla II- predaju u Fatimi 13. listopada 1982. ovaj Gospin kip hrvatskim hodočasnicima, da ga ponesu u Hrvatsku, u grad Split za našu Župu.
Tako je naša Župa obogaćene papinim darom- kipom Gospe Fatimske- 3. studenoga 1982. godine.
Na ovo mjesto svečano je postavljen i blagoslovljen na štovanje Božijemu narodu od mons. Ive Gugića, pomoćnog biskupa splitsko- makarskog, 15. svibnja 1983. godine.
Gospe Fatimska moli za nas!

Adresa: Blatine 8, 21000, Split
Telefon: 021 536 833