Caritas

Caritas: Božja ljubav, ljubav prema bližnjemu, posebno prema onima u potrebi, organizirana Crkvena djelotvorna ljubav.
Osnivanje i djelovanje Caritasa u našoj župi možemo reći da je sa svojim radom počeo od samog osnutka župe 1967 godine.
Za cilj ima da se cijela župna i šira zajednica potakne i uključi u djelotvorno svjedočenje milosrđa, bilo samoj župnoj zajednici ili na području u kojem se nalazi. To znači da zajednica mora poznavati potrebe svojih članova, te da ima pravo i dužnost odgovoriti na te potrebe, jer kako kaže Gospodin: „ zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge. ( Iv 13, 34-36) ili „ što god učiniste jednom od moje najmanje braće meni učiniste“ (Mt 25,45).
Opredjeljenje za siromašne, održavanje dostojanstva svake osobe u duhu razumijevanja i ljubavi, te solidarnost i socijalna pravda u svijetlu vjere i prakse.
Crkva potiče da čitamo znakove vremena kako bismo što djelotvornije zagovarali Kraljevstvo nebesko na Zemlji, te da služimo drugima i pomognemo siromašnima na pravilan i učinkovit način u skladu s temeljnim vrijednostima Kristova učenja i tradicije koju nalazimo u Crkvi.
Caritas je prava obiteljska organizacija, koja udruženim snagama svećenika, časnih sestara, volontera i dobrotvora radi na pružanju pomoći potrebitima. Župa je srce Caritasa, ljudi se najbolje poznaju i upoznaju, najlakše nalaze one koji su u potrebi, ali i one koji se spremni pomoći. U Župi stvaramo okružje za međusobno prihvaćanje, za solidarnost, za to kako da čovjeku, pa i onom najsiromašnijem, vratimo njegovo ljudsko dostojanstvo. Caritas u svoju skrb uključuje  i one koji ne dolaze u Crkvu, utvrđujući i na taj način vjeru u Krista koji nas ljubi. Ovakav angažman pomaže izgradnju zajednice u Župi. Za zadatak ima okupljanje župljana, poticanje ih na osjetljivost prema potrebama bližnjih, odgaja za međusobnu pomoć i odgovornost, organizira pomoć, koordinira razne aktivnosti pružanja pomoći, neprestano prati stanje u župi, otkrivajući različite vrste siromaštva.
Caritativni rad je prije svega stvar angažmana laika. Ipak, moramo znati da se svećenici pored svih pastoralnih obaveza ne mogu osobno i bez pomoći laika brinuti za potrebite i otklanjati sve probleme s kojim se naši župljani i društvo u cjelini danas suočava. Zato su u Župi odgovorni laici, koji takvim djelovanjem pomažu u izgradnji cjelovitog pastorala.
Naš župni Caritas ostvaruje suradnju s Nadbiskupskim Caritasom (preporuke za hranu, odjeću, obuću, ortopedska pomagala, novčane priloge kroz akciju 5+1, podjela voća, knjige, stipendije itd.), ostvaruje suradnju s gradskim kotarima Split 3 i Blatine u svrhu pomoći najugroženijim obiteljima, prikuplja dobrovoljne priloge župljana i drugih donatora,dijeli  novčane potpore za: režije, lijekove, hranu, higijenske potrepštine, troškove liječenja, poboljšanje uvjeta stanovanja, odjeće i obuće.  Također redovito obilazimo  bolesne i nemoćne, organiziramo repeticije iz raznih predmeta za osnovnoškolce i srednjoškolce,pružamo potporu  osobama koje imaju problem s raznim oblicima ovisnosti, savjetovanje i potporu obiteljima u kojima su narušeni međusobni odnosi i potporu obiteljima s više djece.