Proslava sv. Marije Magdalene, 2022.


Kapela sv. Marije Magdalene, svete Mande je stara poljska crkvica. Ne zna se kada je sagrađena, ali je sigurno da je na njezinu mjestu postojala još starija crkvica, koja je bila podignuta na nekoj antičkoj građevini, što potvrđuju arheološki nalazi. Crkvica se navodi na popisu splitskih crkava 1301. godine, a 1495. se spominje kao nadarje nižeg katedralnog klera, koje je kasnije pripadalo arhiđakonu, pa ponovno katedralnom nižem kleru. Godine 1657. kapela je zapaljena od strane Turaka, pa ju je niži katedralni kler o svom trošku obnovio 1678. godine, kako je to uklesano na dovratniku. Nadbiskup Cosmi je u svom izvješću iz 1682. godine navodi podatak o njoj. Crkva je popravljena i 1933. godine. U Drugom svjetskom ratu ostala je bez krova pa je popravljena 1960. godine. Kamena oltarna menza nalazi se na kamenom zidanom stupu. Na južnom zidu nekada su bila pobočna vrata koja su kasnije zatvorena i mjesto njih stavljen prozor. Iznad pročelja nalazi se zvonik na preslicu za jedno zvono. Crkvica je duga 6,50 i široka 4,75 metara. U srpnju 1993. godine na crkvici je u potpuno izmijenjen krov, te iste godine u crkvenom dvorištu postavljen kameni oltar koji se svake godine 22.srpnja (na svetičin blagdan) koristi za slavljenje sv. mise . Sv. Mandu zazivaju kod tjelesnih napasti, a kao zaštitnicu štuju je žene, pokornice, obraćenici, pokajnici, frizeri, ljekarnici, rukavičari, proizvođači parfema i pomada, vrtlari, vinogradari, kožari, osobe kojima se rugaju zbog vjere.
Širenje kulta Marije Magdalene je na zapadu došlo zalaganjem dominikanskog reda. Dominikanski red ju je zarana uvrstio među svoje zaštitnike, te je časti nazivom apostol apostola, uspoređuju njenu misiju navještenja Kristova uskrsnuća sa svojim apostolskim radom. Idi mojoj braći i javi im! Među životopisima svetaca o njoj možemo pronaći da je bila među skupinom Židova koje su ukrcali u brod bez vesala, jedra i mornara kako bi se utopili u Sredozemnom moru. Božjom intervencijom brod je prebačen u kratkom roku na jug Francuske u Marseille. Tako kreće njena evangelizacija. Neke legende navode čak da je propovijedala i u Dalmaciji na području sjeverno od Šibenika. Nakon što je mnoge duše privela Bogu povlači se na osamu u špilju kod Beamea u blizini Marseillea i tu provodi 30 godina sve do svoje smrti.
Svećenik, časne sestre i župljani zahvalni su svima koji su sve ove godine brinuli o okolišu crkvice i samu crkvu štitili od eventualnih provalnika.

SCTO TEMPLA OVE GA TVRCI OPALI SUE 1657
TO KORA MAGNE POPI OGRADI 1678
Između tih redaka uklesan je i manji natpis s imenima svećenika koji su doprinijeli gradnji ove crkvice.

Please follow and like us:
error