Sa Sv. Liturgije Ivana Zlatoustog u crkvi Presv. Otkupitelja (Franjevačkom klerikatu) u Splitu povodom molitvene osmine za jedinstvo kršćana

Please follow and like us:
error